Hoe kunnen wij als OR bijdragen aan een gezonde werkklimaat?

In samenwerking met OR-online heb ik onderstaande vraag vanuit een OR mogen beantwoorden.

𝑮𝒓𝒂𝒂𝒈 𝒛𝒐𝒖𝒅𝒆𝒏 𝒘𝒊𝒋 𝒂𝒍𝒔 𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒏𝒆𝒎𝒊𝒏𝒈𝒔𝒓𝒂𝒂𝒅 𝒘𝒊𝒍𝒍𝒆𝒏 𝒘𝒆𝒕𝒆𝒏 𝒐𝒑 𝒘𝒆𝒍𝒌𝒆 𝒎𝒂𝒏𝒊𝒆𝒓 𝒘𝒊𝒋 𝒌𝒖𝒏𝒏𝒆𝒏 𝒃𝒊𝒋𝒅𝒓𝒂𝒈𝒆𝒏 𝒂𝒂𝒏 𝒆𝒆𝒏 𝒈𝒆𝒛𝒐𝒏𝒅 𝒘𝒆𝒓𝒌𝒌𝒍𝒊𝒎𝒂𝒂𝒕 𝒃𝒊𝒏𝒏𝒆𝒏 𝒐𝒏𝒛𝒆 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒔𝒂𝒕𝒊𝒆, 𝒘𝒂𝒂𝒓𝒃𝒊𝒋 𝒈𝒆𝒆𝒏 𝒓𝒖𝒊𝒎𝒕𝒆 𝒊𝒔 𝒗𝒐𝒐𝒓 𝒈𝒓𝒆𝒏𝒔𝒐𝒗𝒆𝒓𝒔𝒄𝒉𝒓𝒊𝒋𝒅𝒆𝒏𝒅 𝒈𝒆𝒅𝒓𝒂𝒈.

Vraag vanuit een OR

De media en grensoverschrijdend gedrag

De afgelopen periode is er vanuit de media veel aandacht geweest voor grensoverschrijdend gedrag. Het ging hierbij vooral om seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Naast deze vormen kun je als medewerker ook te maken krijgen met pesten, discriminatie, agressie en geweld. (Seksuele) intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen vallen samen met werkdruk onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om psychosociale arbeidsbelasting zoveel mogelijk te beperken, dan wel te voorkomen.

Maatregelen

De maatregelen, die de werkgever hiervoor kan treffen vallen onder het adviesrecht van de ondernemingsraad. Dat betekent, dat je als OR actief kan meedenken en (on)gevraagd advies kan geven bij:

  • Het opstellen van protocollen;
  • Klachtenreglementen en klachtencommissie;
  • De inzet van een externe of interne vertrouwenspersoon.

Naast alle protocollen en reglementen is de allerbelangrijkste stap ongewenst gedrag bespreekbaar te maken! Om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken is het belangrijk dat medewerkers de ruimte voelen en ervaren om daadwerkelijk met elkaar in gesprek te gaan en durven te melden.

In gesprek

Kortom ga met elkaar in gesprek binnen alle lagen van je organisatie. Zorg ervoor, dat het onderwerp regelmatig op de agenda staat van de overlegvergadering tussen de ondernemingsraad en bestuurder en de diverse werkoverleggen. Zorg dat er regelmatig door de werkgever voorlichting wordt gegeven, zodat medewerkers weten wie de vertrouwenspersoon is binnen de organisatie. Als OR lid kun je zelf ook actief bij medewerkers polsen hoe en of het onderwerp op de agenda staat, hoe veilig zij het werkklimaat ervaren en op welke manier je dit zou kunnen verbeteren. Een MTO (medewerkers tevredenheidsonderzoek) kan hierbij helpend zijn.

Jaarverslag

De vertrouwenspersoon maakt elk jaar een jaarverslag. Bespreek deze tijdens het OR-overleg. Nodig de vertrouwenspersoon ook uit, zodat jullie met elkaar in gesprek kunnen gaan. Een goede samenwerking tussen de ondernemingsraad en de vertrouwenspersoon is ontzettend behulpzaam. Gezamenlijk vangen jullie meer signalen op binnen de organisatie welke jullie weer kunnen gebruiken in het verbeteren van het werkklimaat.

De grootste uitdaging

Bespreekbaar maken en houden van (on)gewenst gedrag is in de praktijk de grootste uitdaging! Er is vaak echt sprake van een cultuurverandering. Dit kost tijd en ieder stapje is er ÊÊn.

Tot slot

Weet jij wanneer er sprake is van een leuk collegiaal grapje en wanneer die onzichtbare grens wordt overschreden? Wellicht een mooie eerste vraag om het gesprek te starten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.