Jaarverslag van de vertrouwenspersoon is meer dan een hamerstuk!

Jaarverslag van de vertrouwenspersoon is meer dan een hamerstuk

Ongewenst gedrag verpest de sfeer op de werkvloer. En dat niet alleen, medewerkers kunnen er ook ziek van worden. De werkgever is wettelijk verplicht om aandacht te besteden aan ongewenst gedrag op de werkvloer. Maar wat wordt er verstaan onder ongewenst gedrag?

Psychosociale arbeidsbelasting

Intimidatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie en pesten. Samen met de werkdruk wordt dit de psychosociale arbeidsbelasting (psa) genoemd.

De psychosociale arbeidsbelasting is een onderdeel van het arbobeleid. De OR heeft instemmingsrecht op diverse regelingen die hiermee te maken hebben, net als de aanpassingen in het integriteitsbeleid van de organisaties.

De medewerker

Iedere medewerker heeft recht op een prettige en veilig werkomgeving. De ondernemingsraad, de werkgever en de vertrouwenspersoon spelen hierin een belangrijke rol. De OR en de vertrouwenspersoon kunnen bij een goede samenwerking elkaar positief versterken.

De OR kan actief een bijdrage leveren aan het versterken van de rol van de vertrouwenspersoon. Uit de RI&E blijkt of werknemers bij veranderingen bedrijfsmatige risico’s lopen en wat er nodig is.

Rol van de vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon staat naast de medewerkers, die te maken krijgen met ongewenst gedrag. De medewerkers kunnen rechtstreeks en geheel vertrouwelijk contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De gesprekken kunnen gaan over gevoelige en ingewikkelde situaties met tegengestelde belangen. In situaties waar sprake is van grensoverschrijdend gedrag is het belangrijk dat de medewerkers in een veilige en neutrale omgeving hun verhaal kunnen doen. Samen met de medewerker bekijkt de vertrouwenspersoon welke oplossingsrichtingen er zijn.

Het jaarverslag

De vertrouwenspersoon maakt ieder jaar een anoniem verslag met daarin een overzicht van de meldingen die er zijn geweest. Dit verslag dient jaarlijks besproken te worden met de directie en de OR. Het verslag geeft de OR een goede indruk hoe de medewerkers het werkklimaat ervaren.

Naast de feitelijkheden, die zijn benoemd in het verslag is het super waardevol om op basis van het verslag met elkaar in gesprek te gaan over ongewenste omgangsvormen en integriteit. Wat ziet en ervaart de OR binnen de organisatie? Kennen mensen de weg naar de vertrouwenspersoon? Is helder wat ongewenste omgangsvormen zijn? Wat wordt er door de werkgever gedaan om medewerkers te informeren en voorlichting te geven?

PSA en de OR

PSA is één van de risico’s waar je als OR naar kunt kijken. Een risico waar een plan van aanpak voor gemaakt moet worden. Dit plan maakt duidelijk hoeveel uren de vertrouwenspersoon nodig heeft. De OR heeft op dit plan en daarmee ook de aantal uren voor de inzet van de vertrouwenspersoon instemmingsrecht.

Invloed van de OR

Daarnaast heeft de OR instemmingsrecht op een regeling voor vertrouwenspersonen. Waardoor je als OR kun je invloed uit oefenen op de vraag of de organisatie één of meer vertrouwenspersonen nodig heeft. En of dit een interne of juist externe vertrouwenspersoon moet zijn of een combinatie van beide.

Nieuwsgierig naar wat ik voor jouw organisatie zou kunnen betekenen? Neem gerust contact op. Ik maak graag tijd voor je vrij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.