Arbeidsmediation

Mediation bij een arbeidsconflict

Een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer ontstaat vaak door onenigheid rondom ontslag en reorganisatie. Of bij onvrede over beoordeling of functieverandering. Dit komt het werkplezier en het vertrouwen niet ten goede. Vaak loopt de spanning tussen werkgever en werknemer zó hoog op, dat de werksfeer verstoord raakt. Dit kan zelfs doorwerken in het gehele team of de hele organisatie.
Medewerkers voelen zich onveilig en/of gaan ‘op eieren lopen’. Het leidt geregeld tot afname van werkplezier en verzuim. Het heeft dan ook de voorkeur om een conflict snel op te lossen. Mediation bij een arbeidsconflict geeft een goede basis voor verdere samenwerking.

Arbeidsmediation

Op de werkvloer kunnen altijd spanningen optreden tussen medewerkers. Spanningen die langer sluimeren leiden vaak tot stijging in het kortdurend verzuim. Dit kan weer een voorbode zijn voor langdurige verzuim. In mijn praktijk zie ik vaak dat er (te) lang wordt gewacht met praten. De onderlinge relatie verhardt en de spanningen lopen op.

Mediation bij een arbeidsconflict kan daarom ook heel goed preventief ingezet worden om escalatie te voorkomen. Het draagt bij aan het herstellen van de arbeidsrelatie én kan zorgen voor een oplossing waar beide partijen zich goed bij voelen. In mijn rol als mediator ben ik een neutraal en onafhankelijk gespreksleider. Ik zorg ervoor dat beide partijen hun verhaal kunnen doen en met elkaar in gesprek blijven. Samen werken we naar een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. Overigens betekent dit niet dat een van beiden ‘wint’. Het betekent dat beide partijen blij zijn met de uitkomst waar we samen aan gewerkt hebben.

Exit-mediation

In sommige situaties is de werkrelatie zo verstoord dat het voor beide partijen toch beter is om het dienstverband te beëindigen. Ik begeleid dan het proces richting beëindiging van het dienstverband. Een ontslagprocedure bij de kantonrechter is kostbaar en tijdrovend met een onvoorspelbare uitkomst. De inzet van exit-mediation is snel en duidelijk. Het voorkomt stress, onrust, tijd en geld.

Wil je ook mediation bij jullie arbeidsconflict, of wil je meer informatie over hoe ik werk? Neem dan contact met me op.