Relatie & familie mediation

Mediation voor families of relaties

Het komt regelmatig voor; je groeit harmonieus op met je broers en zussen en toch groeien jullie uit elkaar. Er ontstaan misverstanden en na het overlijden van jullie moeder ontstaat er ook een geschil over de erfenis. Waar ging het toch mis? Je hebt er veel verdriet van, maar je komt samen niet tot oplossingen. Mediation voor families of relaties kan hierbij een oplossing zijn.

Ook nieuwe relaties kunnen tot ingewikkelde situaties leiden, waar mensen onderling niet uitkomen. Vaak gaat dit om een omgangsregeling na een scheiding, of een nieuw samengesteld gezin dat toch stroef loopt. Al deze situaties leiden tot verdriet of neerslachtigheid.

Gevolgen van een familieconflict

Een conflict kan verregaande gevolgen hebben binnen families. In veel gevallen leidt het zelfs tot het verbreken van het contact met een familielid. Dit leidt niet alleen tot verdriet bij de partijen in kwestie, maar ook bij de omgeving. Toevallige ontmoetingen leveren spanning op. Net als bijzondere momenten als een huwelijk of geboorte. De gevolgen van een familieruzie kunnen ongemerkt leiden tot allerlei psychosociale en gezondheidsproblemen bij alle betrokkenen.

Hoe kun je een familieconflict oplossen?

De oplossing van een conflict begint bij de eerste stap: erkennen dat er iets moet veranderen. Meestal kunnen partijen dat echter niet alleen, omdat toch vaak vervallen wordt in bekende patronen en het terugvallen op ‘oud zeer’.

Juist door deze emotionele betrokkenheid is het lastig om het gesprek samen aan te gaan en objectief te blijven kijken naar de situatie zoals hij voorligt. Een conflict is daarom dan ook het beste aan te pakken met behulp van een onafhankelijke derde.

Relatieconflicten

Iedere relatie kent zijn hoogte- en dieptepunten. En dat is begrijpelijk, we zijn allemaal mensen, met onze zwaktes en imperfecties. De omstandigheden kunnen in de loop van de tijd veranderen en de waan van de dag maakt het luisteren naar elkaar lastiger. De relatie loopt stroef. Meestal lukt het om de draad weer op te pakken, maar wat als dat niet zo eenvoudig gaat? Als de onvrede groter wordt en het vertrouwen verdwijnt. De relatie stuk laten lopen wil je niet, maar hoe kun je elkaar weer vinden?

Wat kan mediation voor jullie relatie betekenen?

Als relatiebemiddelaar help ik jullie om inzicht te krijgen in elkaar, in jullie gevoelens en relatie. Samen kijken we naar verwachtingen en behoeftes en kijken we naar de manier waarop jullie met elkaar communiceren. Door met elkaar in gesprek te gaan doorbreken we de negatieve denk- en gedragspatronen.

In veel gevallen helpt mijn coaching om de relatie weer ‘op de rails’ krijgen. Mochten jullie besluiten om toch ieder een eigen weg in te slaan, dan kan ik helpen met het maken van afspraken.

Hoe werk ik als mediator?

Als mediator help ik families of partners om vanuit een ander perspectief te kijken naar hun conflict en naar elkaar te luisteren in plaats van in ‘vechtmodus’ te blijven.

Graag ga ik met jullie om tafel om het gesprek open aan te gaan. Waar liggen de pijnpunten, hoe zijn deze ontstaan. Belangrijker nog: hoe kunnen partijen open naar elkaar luisteren? Ik ben een neutrale partij in jullie conflict en zorg ervoor dat het gesprek ook zorgvuldig wordt gevoerd. Zo laat ik iedereen aan het woord, bewaak ik de balans en werk ik samen met jullie aan een oplossing. Deze oplossing wordt niet opgelegd, er is geen ‘winnaar’. De uitkomst van mediation is een uitkomst waar iedereen zich in kan vinden. Het leidt tot nieuwe inzichten en een betere balans.  Dit geeft voor alle betrokkenen, én hun omgeving, rust.

Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met me op.