Tag Archives: #grensoverschrijdendgedrag

Hoe kunnen wij als OR bijdragen aan een gezonde werkklimaat?

In samenwerking met OR-online heb ik onderstaande vraag vanuit een OR mogen beantwoorden.

𝑮𝒓𝒂𝒂𝒈 𝒛𝒐𝒖𝒅𝒆𝒏 𝒘𝒊𝒋 𝒂𝒍𝒔 𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒏𝒆𝒎𝒊𝒏𝒈𝒔𝒓𝒂𝒂𝒅 𝒘𝒊𝒍𝒍𝒆𝒏 𝒘𝒆𝒕𝒆𝒏 𝒐𝒑 𝒘𝒆𝒍𝒌𝒆 𝒎𝒂𝒏𝒊𝒆𝒓 𝒘𝒊𝒋 𝒌𝒖𝒏𝒏𝒆𝒏 𝒃𝒊𝒋𝒅𝒓𝒂𝒈𝒆𝒏 𝒂𝒂𝒏 𝒆𝒆𝒏 𝒈𝒆𝒛𝒐𝒏𝒅 𝒘𝒆𝒓𝒌𝒌𝒍𝒊𝒎𝒂𝒂𝒕 𝒃𝒊𝒏𝒏𝒆𝒏 𝒐𝒏𝒛𝒆 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒔𝒂𝒕𝒊𝒆, 𝒘𝒂𝒂𝒓𝒃𝒊𝒋 𝒈𝒆𝒆𝒏 𝒓𝒖𝒊𝒎𝒕𝒆 𝒊𝒔 𝒗𝒐𝒐𝒓 𝒈𝒓𝒆𝒏𝒔𝒐𝒗𝒆𝒓𝒔𝒄𝒉𝒓𝒊𝒋𝒅𝒆𝒏𝒅 𝒈𝒆𝒅𝒓𝒂𝒈.

Vraag vanuit een OR

De media en grensoverschrijdend gedrag

De afgelopen periode is er vanuit de media veel aandacht geweest voor grensoverschrijdend gedrag. Het ging hierbij vooral om seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Naast deze vormen kun je als medewerker ook te maken krijgen met pesten, discriminatie, agressie en geweld. (Seksuele) intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen vallen samen met werkdruk onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om psychosociale arbeidsbelasting zoveel mogelijk te beperken, dan wel te voorkomen.

Maatregelen

De maatregelen, die de werkgever hiervoor kan treffen vallen onder het adviesrecht van de ondernemingsraad. Dat betekent, dat je als OR actief kan meedenken en (on)gevraagd advies kan geven bij:

  • Het opstellen van protocollen;
  • Klachtenreglementen en klachtencommissie;
  • De inzet van een externe of interne vertrouwenspersoon.

Naast alle protocollen en reglementen is de allerbelangrijkste stap ongewenst gedrag bespreekbaar te maken! Om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken is het belangrijk dat medewerkers de ruimte voelen en ervaren om daadwerkelijk met elkaar in gesprek te gaan en durven te melden.

In gesprek

Kortom ga met elkaar in gesprek binnen alle lagen van je organisatie. Zorg ervoor, dat het onderwerp regelmatig op de agenda staat van de overlegvergadering tussen de ondernemingsraad en bestuurder en de diverse werkoverleggen. Zorg dat er regelmatig door de werkgever voorlichting wordt gegeven, zodat medewerkers weten wie de vertrouwenspersoon is binnen de organisatie. Als OR lid kun je zelf ook actief bij medewerkers polsen hoe en of het onderwerp op de agenda staat, hoe veilig zij het werkklimaat ervaren en op welke manier je dit zou kunnen verbeteren. Een MTO (medewerkers tevredenheidsonderzoek) kan hierbij helpend zijn.

Jaarverslag

De vertrouwenspersoon maakt elk jaar een jaarverslag. Bespreek deze tijdens het OR-overleg. Nodig de vertrouwenspersoon ook uit, zodat jullie met elkaar in gesprek kunnen gaan. Een goede samenwerking tussen de ondernemingsraad en de vertrouwenspersoon is ontzettend behulpzaam. Gezamenlijk vangen jullie meer signalen op binnen de organisatie welke jullie weer kunnen gebruiken in het verbeteren van het werkklimaat.

De grootste uitdaging

Bespreekbaar maken en houden van (on)gewenst gedrag is in de praktijk de grootste uitdaging! Er is vaak echt sprake van een cultuurverandering. Dit kost tijd en ieder stapje is er ÊÊn.

Tot slot

Weet jij wanneer er sprake is van een leuk collegiaal grapje en wanneer die onzichtbare grens wordt overschreden? Wellicht een mooie eerste vraag om het gesprek te starten.

Arbeidsmediation en ongewenste omgangsvormen

Regelmatig valt het mij op dat er bij een arbeidsconflict ook sprake kan zijn van een vorm van ongewenste omgangsvormen. Je kunt hierbij denken aan discriminatie, intimidatie of machtsmisbruik, pesten, agressie en seksuele intimidatie. Lang niet altijd is het even zichtbaar of zijn partijen zich hier bewust van. In onderstaande voorbeeld wil ik je graag laten zien hoe gemakkelijk er sprake zou kunnen zijn van een vorm van grensoverschrijdend gedrag. In dit geval is er sprake van kleineren een vorm van pesten.

Verslagen

Ik luister naar het verhaal van de medewerker en wat ik zie raakt mij.

Voor mij zit een man, die hard heeft gewerkt. Loyaal is geweest, altijd bereid was om een stapje harder te zetten. Het woord ziek of opgeven kwam simpelweg niet in zijn woordenboek voor.

En nu is hij lamgeslagen. Weet simpelweg niet waarom hij zo hard heeft gewerkt en nog steeds niet de erkenning krijgt. De emoties vliegen hem letterlijk naar de keel. Tranen schieten in zijn ogen als hij mij verteld dat hij keer op keer te horen kreeg, dat hij echt niet goed genoeg was. Maar ondertussen doe ik dit werk al jaren.

Onzekerheid

Onzekerheid over de toekomst maken uiteindelijk dat de druk te hoog is geworden.

De bedrijfsarts geeft aan dat er sprake is van een arbeidsconflict en mediation wordt geadviseerd.

Intakegesprek

En daar zitten we dan in een intakegesprek voor een op te starten mediation.

Op mijn vraag: wat wil je bereiken?
đ˜ŧđ™Ŗ𝙩đ™Ŧ𝙤𝙤𝙧𝙙 𝙙𝙚 đ™ĸ𝙚𝙙𝙚đ™Ŧ𝙚𝙧𝙠𝙚𝙧: dat er naar mijn verhaal wordt geluisterd en dat ik niet voor niets al die jaren zo hard heb gewerkt.

Aan de mediationtafel merk ik dat er vaak behoefte is aan erkenning, gezien en gehoord willen worden. En dat geldt echt niet alleen voor de medewerker 😉.

Grensoverschrijdend gedrag en mediation

Helaas zie ik ook regelmatig dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

Dat maakt dat ik me naast mijn specialisatie in arbeidskwestie ook heb verdiept het vak van vertrouwenspersoon.

Ben jij opzoek naar een mediator, die ook kennis heeft van ongewenste omgangsvormen, dan help ik je graag!