Home

Wat is een conflict?

Conflicten: Van Dale geeft als betekenis van het woord ‘conflict’ het volgende aan: strijd, verschil van mening. Ieder mens is anders en denkt ook anders over allerlei onderwerpen. Dat dit zo nu en dan tot conflicten leidt is helemaal niet erg. Tenslotte leiden verschillen van inzicht ook tot ontwikkeling en groei. Je kunt van elkaars inzichten veel leren.

Soms kom je op een punt dat naar elkaar luisteren niet meer goed mogelijk is. Omdat standpunten te ver uit elkaar staan, of de belangen van beide partijen te groot zijn. Een conflict wordt dan te groot om samen op te lossen. Als conflictcoach en mediator help ik je om het gesprek samen weer aan te gaan. Ondanks jullie verschillende inzichten toch weer tot verbinding te komen en samen opzoek te gaan naar oplossingen. Om (samen) verder te kunnen.

Waar vind je conflicten?

Conflicten kun je overal tegenkomen, op het werk, als ondernemer of in je privé-situatie. Een conflict ontstaat door een verschil van inzicht. Bijvoorbeeld tussen een werkgever en een werknemer bij ontslag, functiewijziging of reorganisatie, tussen werknemers onderling of onenigheid in teams.

Conflicten kunnen ook ontstaan tussen bedrijven onderling. Hier ontstaat niet zelden verschil van inzicht bij de uitvoering van een opdracht of bij overeenkomsten en betalingen.

Conflicten in de privé-situaties gaan vaak over erfenissen, scheidingen, omgangsregelingen en (langlopende) familieruzies.

Een conflict is niet zomaar een onenigheid, de spanning en emoties lopen bij een conflict hoog op en het leidt met regelmaat tot een onhoudbare situatie.

Juist doordat spanningen zo hoog oplopen, komen de partijen er vaak zelf niet meer uit. Het is lastig voor de betrokkenen om nog met een helikopterview te kijken naar dat wat er speelt.    

Mediation bij conflicten

Een conflict sámen oplossen is natuurlijk de beste weg. Maar regelmatig komen mensen er onderling niet uit. In veel gevallen wordt dan gekozen voor een gang naar de rechter, maar men staat er vaak niet bij stil dat een derde persoon zal oordelen over het geschil. Een rechterlijke uitspraak draagt niet bij aan de óplossing van het conflict. De rechter bepaalt wie er gelijk heeft en zo is er altijd een winnende en een verliezende partij. Op deze manier blijft de boosheid en onvrede overeind. Samenwerken of samenleven is na een rechtszaak meestal niet meer mogelijk.

Met behulp van mediation kunnen betrokkenen wél de regie houden over het proces en  over de uitkomst. Met elkaar in gesprek gaan haalt de angel uit een conflict en zorgt voor een win-win situatie. Het geschil kan zo naar ieders tevredenheid worden opgelost én het biedt ruimte voor een (goede) voortzetting van de onderlinge relatie.

Hoe werkt dit? Een mediator is een neutrale en onafhankelijke gesprekspartner, als mediator heb ik een actieve rol in de gesprekken met de betrokkenen van een conflict. Samen zoeken we naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Wil je meer informatie? Ik hoor graag van je, ga hier naar het contactformulier.