Mediation

Wat is mediation?

Een geschil is nooit leuk, een verschil van mening tussen partijen kost veel energie voor alle partijen en hun omgeving. Bij een hoog opgelopen onenigheid, bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict of een conflict in de privésituatie, wordt al snel gedacht aan een gang naar de rechter. Als de rechter heeft geoordeeld, lijkt het geschil immers verleden tijd. Toch blijft de basis van het geschil dan onopgelost. Mediation kan je helpen!

Een mediator heeft een heel andere aanpak, bij mediation gaat het niet om het gelijk van de ene partij en het ongelijk van de andere partij. Een mediator helpt om weer met elkaar in gesprek te komen. Daarnaast kan mediation ook preventief worden ingezet, om escalatie voor te zijn. Het doel van mediation is te komen tot een situatie waar iedereen zich goed bij voelt. Dat is niet ‘winnen’ voor één partij, maar dat is win-win voor beide partijen.

______

The secret of change is to focus all of your energy,
not on fighting the old, but on building the new.

Socrates
______

Hoe werkt mediation?

Het mediationtraject bestaat uit gesprekken tussen de partijen en de mediator. Als mediator begeleid ik partijen om op een goede manier samen in overleg te gaan én te blijven, met als doel een uitkomst waar iedereen achter staat. Een mediator zorgt ervoor dat de standpunten van alle partijen evenveel aandacht krijgen aan de gesprekstafel en dat de wensen en behoeftes van de partijen zorgvuldig in kaart worden gebracht. Uiteraard ben ik als mediator neutraal en onafhankelijk binnen het geschil.

Uitgangspunten van mediation

Om mediation te laten slagen is het belangrijk dat partijen ervoor open staan om het conflict op te lossen. Dit betekent dat iedereen actief deelneemt, naar elkaar luistert en bereid is mee te werken aan het vinden van een oplossing. Dit is best spannend, want het is niet makkelijk om met elkaar in gesprek te gaan als het conflict al even duurt. Daarom is mijn rol als mediator zo belangrijk. Als mediator help ik partijen naar elkaar te luisteren en geef ik de ruimte voor ieders verhaal en meningen. Doordat ik het gesprek begeleid en zorg voor balans, hoeven de partijen zich slechts te richten op de inhoud. Dat praat veel fijner!

Binnen het conflict ben ik onpartijdig en neutraal, ik oordeel en beslis niet. De uitkomst, en of die acceptabel is, bepalen de partijen zélf. Mijn ervaring is dat partijen achteraf blij en opgelucht zijn dat ze de stap hebben gezet en dat het conflict naar tevredenheid is opgelost.

Voordelen van mediation

  • Snelle oplossing zonder juridische kosten
  • Regie in eigen hand, partijen komen zélf tot oplossingen
  • Gericht op toekomst en behoud van relaties en werksfeer
  • Werkt preventief én oplossingsgericht bij verzuim en vertrek van medewerkers
  • Geen verliezers maar een win-win situatie
  • Gemaakte afspraken worden beter nagekomen

Kosten 

Elke hulpvraag is uniek en vraagt om een persoonlijke aanpak. Ik lever maatwerk en werk daarom niet met standaardpakketten. Ik kijk graag met jullie naar de vraag en geef vooraf een vrijblijvende prijsopgave. Dit kan óf een pakketprijs zijn óf een uurtarief. Zo weet je waar je aan toe bent.

Goed om te weten: mediation is een stuk goedkoper dan een gerechtelijke procedure. En het conflict is veel sneller opgelost, vaak al binnen enkele weken. Daarnaast leidt het over het algemeen tot tevreden partijen en minder verzuim of vertrek. Het behoud van een goede relatie is immers onbetaalbaar!

Wat kan mediation voor je doen?

Worstel je met een conflict, ruzie of scheiding? Neem dan gerust vrijblijvend contact met me op. Als geregistreerd mediator bij de Mediators Federatie Nederland (MfN) voldoe ik, Ingrid Middelkoop, aan de eisen als vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en onpartijdigheid. De gedragsregels en het MfN-mediation reglement vormen mijn basis waarin ik werk aan een oplossing, ook bij jouw hulpvraag. Je kunt contact met mij opnemen via 06-14 80 86 33 of neem contact met me op middels het contactformulier.